divendres, 7 de desembre de 2012

ON GOLDBERG VARIATIONS

apago els llums, escolto, pinto...
turn off the light, listen, paint...