dimarts, 14 de juliol de 2015

polymita
mixta sobre paper de cotó
(28,6 x 19,8 cm)